LV | EN
Rīgas medicīnas koledža

Jaunumi

Sveicam studentus, mācībspēkus un darbiniekus jauno studiju gadu uzsākot!

Informāciju par studiju uzsākšanu skatīt šeit

system/application/uploads/file/Studiju uzsākšana/sveiciens2.PNG

26.08.2015.

Informācija par dienesta viesnīcu

Iekārtošanās dienesta viesnīcā iespējama 30. un 31. augustā no plkst. 9:00 līdz 19:00

Sīkāku informāciju par dienesta viesnīcu un līgumu slēgšanu skatīt šeit

Dienesta viesnīcas administrators +371 67537641

Dienesta viesnīcas dežurants +371 67537519

 

25.08.2015.

LU Rīgas Medicīnas koledžas 35 gadu jubilejas absolventu un darbinieku salidojums

2015. gada 10. oktobrī LU Rīgas Medicīnas koledža aicina visus absolventus, bijušos un esošos mācībspēkus un darbiniekus uz LU Rīgas Medicīnas koledžas 35 gadu jubilejas absolventu un darbinieku salidojumu, lai kopīgi dalītos atmiņās par koledžā aizvadītajiem studiju gadiem un atskatītos uz piedzīvoto.

system/application/uploads/file/Salidojuma plakāts/jauns plakāts.jpg
 

Aicinām reģistrēties salidojumam līdz 2015. gada 5. oktobrim. Reģistrācijas anketa 

Meklē savējos, kas jau ir reģistrējušies salidojumam! Skatīt šeit

LU Rīgas Medicīnas koledžas darbiniekiem reģistrēšanās LU Rīgas Medicīnas koledžā, 241. kabinetā vai zvanot pa tālruni 67840744

Dalības maksa 7, - EUR, veicot pārskaitījumu.
(Dalības maksu iespējams apmaksāt pasākuma norises dienā)
 
Rekvizīti maksājumam
LU Rīgas Medicīnas koledža
Adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079
Reģ. Nr.: 90000014902
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
 
Veicot maksājumu par salidojumu, maksājuma mērķī norādīt VĀRDS, UZVĀRDS, "SALIDOJUMS"
 
Uz tikšanos salidojumā!
 
Tava LU Rīgas Medicīnas koledža

 

24.08.2015.

Zināmi UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, aicinām slēgt studiju līgumus par Valsts budžeta līdzekļiem studiju programmās Māszinības un Ārstniecība

Reflektantu sarakstu studiju programmā MĀSZINĪBAS skatīt Uzņemšana 2015

Reflektantu sarakstu studiju programmā ĀRSTNIECĪBA skatīt Uzņemšana 2015

Studiju programmas MASĀŽA UN HIDOROTERAPIJA reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

Reflektanti tiek aicināti parakstīt līgumus studijām darba dienās no 24. - 27. augustam, Hipokrāta ielā 1, 211. kabinetā, no plkst. 10.00 - 16.00 (12.30 - 13.00 pusdienu pārtraukums)

 

Studiju programma MĀSZINĪBAS

Kvalifikācija: internās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, anestēzijas māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa

Studiju ilgums: 2 gadi

Iepriekšējā izglītība - vidējā profeionalā izglītība ar kvalifikāciju māsa

Studijas par personīgajiem līdzekļiem

Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

 

Studiju programma ĀRSTNIECĪBA

Kvalifikācija: neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju feldšeris/ārsta palīgs

Studiju ilgums: 2 gadi

Studijas par personīgajiem līdzekļiem - Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

Studijas par NMPD projekta līdzekļiem - Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

 

Iepriekšējā izglītība - 1. līmeņa profesionālā augstākā ar kvalifikāciju ārsta palīgs

Studiju ilgums: 1 gads

Studijas par personīgajiem līdzekļiem - Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

Studijas par NMPD projekta līdzekļiem - Refelektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

 

Kvalifikācija: ambulatorās aprūpes ārsta palīgs

Iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju feldšeris/ārsta palīgs

Studiju ilgums: 2 gadi

Studijas par personīgajiem līdzekļiem 

Reflektantu sarakstu skatīt  Uzņemšana 2015

 

Iepriekšējā izglītība - 1. līmeņa profesionālā augstakā ar kvalifikāciju ārsta palīgs

Studiju ilgums: 1 gads

Studijas par personīgajiem līdzekļiem

Reflektantu sarasktu skatīt Uzņemšana 2015

 

Reflektanti tiek aicināti parakstīt līgumus studijām darba dienās no 24.-27. augustam, Hipokrāta ielā 1, 211. kabinetā, no plkst. 10.00 - 16.00 (12.30 - 13.00 pusdienu pārtraukums)

 

Studentiem, kuri studē par personīgajiem līdzekļiem studiju maksu par septembra mēnesi vai 1. semestri japārskaita līdz 31. augustam (samaksas saņemšanas datums LU Rīgas Medicīnas koledžas kontā)

REKVIZĪTI

LU Rīgas Medicīnas koledža

Reģ. Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank

Konta Nr. LV89HABA0551027460473

SWIFT: HABALV22

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt: (vārds, uzvārds, personas kods, samaksa par studijām)

Neskaidrības uzņemšanas un studiju jautājumos palīdzēs risināt studiju metodiķe Inta Fedotova

Tālr: +371 67840743, e-pasts: studijudala@rmkoledza.lv

24.08.2015.

Jauniešu nometne ES un MEDICĪNA

Š.g. 27. un 28. jūlijā LU Rīgas Medicīnas koledžas docente Linda Alondere Rīgas Klasiskās ģimnāzijas dienas nometnes "ES un MEDICĪNA" ietvaros jauniešus no vairākām Latvijas pilsētām, iepazīstināja ar māsas profesijas apguves un darba specifiku.

Nometnes laikā jaunieši izrādīja lielu interesi par iespēju reāli veikt minimālās manipuācijas uz aprūpes un simulāciju manekeniem (lūgums, pievērst uzmanību, ka netika strikti ievērotas aseptika un antiseptika, kas dažām manipulācijām ir ļoti būtiski). Īpaši interesanta šķita urīnpūšļa ilgkatetra ievade un izņemšana, un intramuskulārās injekcijas veikšana. Jaunieši izrādīja interesi plašajā medicīniskā aprīkojuma klāstā. Par to liecināja aktīvās darbības, t.i., apskate, paņemšana rokās, pamēģināšana, ka ar to darboties, piemēram, kā ar pinceti paņemt rokās instrumentu, kā satvert adatu, kā pareizi turēt šļirci intramuskulārās injekcijas veikšanai u.c. Izmantojot auskultācijas manekenu, jauniešiem tika radīts vispārīgs priekšstats par normālām un pataloģiskām skaņām elpošanas, sirds-asinsvadu un gremošanas sistēmās. Katram jaunietim bija sava motivācija nometnes apmeklēšanai, bet pārsteidza jautājumi par globālām lietām. Nometnes laikā izvērsās diskusija par cukura diabētu un sirds-asinsvadu slimībām - kādi ir to galvenie attīstības mehānismi un profilakses pasākumi, kā slimības ārstējamas.

system/application/uploads/file/ES un MEDICĪNA/DSCN1822.JPG

20.08.2015.

LU RMK mācībspēki piedalījušies starptautiskā konferencē, Budapeštā

2015. gada 29. - 30. jūnijā LU Rīgas Medicīnas koledžas docente Linda Alondere un lektore Baiba Avota piedalījās ceturtajā Eiropas Transkulārās aprūpes asociācijas (ETNA) starptautiskajā konferencē "Reclaiming compassion as the heart of Nursing", Budapeštā (Ungārija).

Konferences organizētāji: Chamber of Hungarian Health Care Professionals (CHHCP), European Trascultural Nursing Association (ETNA) un Semmelweis University, Faculty of Health Sciences.

Septiņpadsmit dalībvalstu pārstāvju ziņojumos tika analizēti sociālekonomiskie, vēsturiskie. kultūras, ētikas, etniskie u.c. aprūpes aspekti. Koledžas mācībspēki konferecē piedalījās ar stenda ziņojumiem. Konferences dalībnieki apmeklēja arī vienu no aprūpes iestādēm (Hungarian Jewish Faith Communes' Hospital), kurā iepazinās ar aprūpes nodrošinājumu ebreju kopienas pārstāvjiem Budapeštā.

Ņemot vērā transkulturālās aprūpes nozīmīgumu, nākamā konference tiek plānota 2017. gadā. ETNA prezidente Irena Papadopoulos atzina, ka kandidāvalstu saraksts nav īss (pretendenti - Grieķija, Izraēla, Lielbritānija, Dānija).

Konferences laikā pārrunātas sadarbības iespējas ar Semmelwis University, Faculty of Health Sciences (Budapešta, Ungārija) Erasmus+ ietvaros.

system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1230.JPG

system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1225.JPG

system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1245.JPG

system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1244.JPG

 

20.08.2015.

Uzņemšanas rezultāti

Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, aicinām slēgt studiju līgumus par Valsts budžeta līdzekļiem studiju programmās Māszinības un Ārstniecība

Reflektantu sarakstu studiju programmā MĀSZINĪBAS skatīt Uzņemšana_2015

Reflektantu sarakstu studiju programmā ĀRSTNIECĪBA skatīt Uzņemšana_2015

Reflektanti tiek aicināti parakstīt līgumus studijām darba dienās no 6.-14.augustam, Hipokrāta ielā 1, 211.kabinetā, no plkst.10:00-16:00 (12:30-13:00 pusdienu pārtraukums)

 

Studiju programmas MASĀŽA UN HIDROTERAPIJA reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana_2015

Masāžas un hidroterapijas reflektanti tiek aicināti slegt līgumus studijām par personīgajiem līdzekļiem 11.augstā plkst. 11:00, koledžas 222.kabinetā.

UZMANĪBU! VISĀS STUDIJU PROGRAMMĀS TURPINĀS UZŅEMŠANA!

Reflektanti tiks gaidīti no 10. - 21. augustam, Hipokrāta ielā 1, 211.kab., darba dienās no plkst.10:00-16:00 (12:30-13:00 pusdienu pārtraukums)

 

Studiju programma MĀSZINĪBAS 

kvalifikācija māsa 

studiju ilgums - 3 gadi

iepriekšējā izglītība - vidējā vai profesionālā izglītība

 

Studiju programma MĀSZINĪBAS

kvalifikācija internās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa 

studiju ilgums - 2 gadi

iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju māsa

maksas vietas - 700,00 EUR/gadā

 

Studiju programmā ĀRSTNIECĪBA 

kvalifikācija ārsta palīgs

studiju ilgums - 3 gadi

iepriekšējā izglītība - vidējā vai profesionālā izglītība

 

Studiju programmā ĀRSTNIECĪBA 

kvalifikācija neatliekamās medicīnas ārsta palīgs vai ambulatorās aprūpes ārsta palīgs 

iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju feldšeris/ārsta palīgs (studiju ilgums - 2 gadi)

vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju ārsta palīgs (studiju ilgums - 1 gads)

maksas vietas - 700,00 EUR/gadā

 

Informācija par studiju līgumu slēgšanu tiks paziņota pēc 21.08.2015.

 

Neskaidrības uzņemšanas un studiju jautājumos palīdzēs risināt studiju metodiķe Inta Fedotova

Tālr: +371 67840743, e-pasts: studijudala@rmkoledza.lv

05.08.2015.

LU Rīgas Medicīnas koledžas izlaidums 27.06.2015.

2015. gada 27. jūnijā, LU Lielajā aulā norisinājās LU Rīgas Medicīnas koledžas 2014./2015. akadēmiskā gada izlaidums.

Svinīgajā pasākumā 65 diplomus par izglītības iegūšanu saņēma studiju programmas "Māszinības", kvalifikācija "Māsa" absolventi un 104 diplomus par izglītības iegūšanu saņēma studiju  programmas "Ārstniecība", kvalifikācija "Ārsta palīgs", "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" un "Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs" absolventi.

Sirsnīgi sveicam visus absolventus, vēlam panākumus, spēku un izturību profesionālajās darbības gaitās!

system/application/uploads/file/Izlaidums_samazināts izmērs/New_IMG_4589.jpg

system/application/uploads/file/Izlaidums_samazināts izmērs/New_IMG_4641.jpg

system/application/uploads/file/Izlaidums_samazināts izmērs/New_IMG_4647.jpg

Foto: Evija Trifanova

Vairāk bildes skatiet šeit

08.07.2015.

Jauna studiju programma Masāža un hidroterapija

2015./2016. akadēmiskajā gadā LU Rīgas Medicīnas koledža piedāvā apgūt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Masāža un hidroterapija".

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu - masieri, kas ir ārstniecības persona, kura:

  • Praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās  dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos;
  • Var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs vai atbilstoši iegūtajai profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Programmas studiju ilgums: 2 gadi vai 1,5 gadi, ja iepriekš iegūta 1. līmeņa profesionālā augstākā (vai augstākā) medicīniskā izglītība
Studiju uzsākšanai: atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību
Studiju maksa: 1000, 00 EUR / gadā
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Studiju rezultātā students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju Masieris, kas atbilst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un Masiera profesijas standartam.     

Programmas apjoms ir 80 kredītpunkti:
Vispārizglītojošie studiju kursi - 20KP
Nozares studiju kursi - 12KP
Profesionālās specializācijas kursi - 19KP
Prakse - 16KP
Ierobežotās izvēles B daļas apjoms - 3KP
Izvēles C daļas apjoms - 2KP
     
Studiju plānu skatiet šeit
    
Dokumentus studijām jaunajā programmā var iesniegt no 2015. gada 6. - 31. jūlijam darba dienās no plkst. 10.00 - 16.00 (no 12.30 - 13.00 pusdienu pārtraukums), Hipokrāta ielā 1, 212. kabinetā.
Papildus informācija par studiju programmu un dokumentu iesniegšanu: zvanot pa tālruni 67840749, 67840743 vai rakstot uz e-pastu: studijudala@rmkoledza.lv
         
Visi interesenti aicināti pieteikties studijām!

 

06.07.2015.

Sākas jauno studentu uzņemšana!

Vēlies studēt medicīnu?
Nāc uz LU Rīgas Medicīnas koledžu un kļūsti par izcilu māsu, ārsta palīgu vai masieri!

TAVI IEGUVUMI STUDIJĀM LU RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽĀ:

- Iespēja studēt valsts budžeta finansētās studiju vietās
- Stipendija
- Nodrošināta prakse Latvijas labākajās veselības aprūpes iestādēs
- Kvalificētu mācībspēku vadītas lekcijas un prakses
- Pieredze starptautiskās apmaiņas programmās
- Mājīga dienesta viesnīca
- Moderna bibliotēka un informāciju tehnoloģiju laboratorija
- Iespēja studijas apvienot ar darbu

UZŅEMŠANA NOTIEK STUDIJU PROGRAMMĀS MĀSZINĪBAS, ĀRSTNIECĪBA,

MASĀŽA UN HIDROTERAPIJA 

Dokumentu pieņemšana no 6.-31. jūlijam, Hipokrāta ielā 1, 212. kabinetā, darba dienās no plkst. 10.00 - 16.00 (No 12.30 - 13.00 pusdienu pārtraukums).

Nosacījumus reflektantiem lasiet šeit

Ar uzņemšanas kārtību LU Rīgas Medicīnas koledžā aicinām iepazīties šeit

LU Rīgas Medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumi nosaka prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai studiju programmās. Lūdzu skatiet uzņemšanas noteikumus šeit

Papildus informācija par studiju programmām un dokumentu iesniegšanu: zvanot pa tālruni 67840749, 67840743 vai rakstot uz e-pastu: studijudala@rmkoledza.lv

Tiekamies LU Rīgas Medicīnas koledžā!

system/application/uploads/file/uzņemšana/2_6_nobutton.png

 

06.07.2015.
Pievērs uzmanību

Pievērs uzmanību

Sveicam studentus, mācībspēkus un darbiniekus jauno studiju gadu uzsākot!

Informācija par dienesta viesnīcu

LU Rīgas Medicīnas koledžas 35 gadu jubilejas absolventu un darbinieku salidojums

Zināmi UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

Jauniešu nometne ES un MEDICĪNA

LU RMK logotips

RMK logotipi (zip)

RMK logo vadlīnijas

Administrācijas panelis

Pieslēgties