LV | EN
Rīgas medicīnas koledža

Jaunumi

LU Rīgas Medicīnas koledžas 35 gadu jubilejas absolventu un darbinieku salidojums - aicinām reģistrēties līdz 9. oktobrim!

2015. gada 10. oktobrī LU Rīgas Medicīnas koledža aicina visus absolventus, bijušos un esošos mācībspēkus un darbiniekus uz LU Rīgas Medicīnas koledžas 35 gadu jubilejas absolventu un darbinieku salidojumu, lai kopīgi dalītos atmiņās par koledžā aizvadītajiem studiju gadiem un atskatītos uz piedzīvoto.

system/application/uploads/file/Salidojuma plakāts/jauns plakāts.jpg
 

Aicinām reģistrēties salidojumam līdz 2015. gada 9. oktobrim. Reģistrācijas anketa 

LU Rīgas Medicīnas koledžas darbiniekiem reģistrēšanās LU Rīgas Medicīnas koledžā, 241. kabinetā vai zvanot pa tālruni 67840744

Dalības maksa 7, - EUR, veicot pārskaitījumu.
(Dalības maksu iespējams apmaksāt pasākuma norises dienā)
 
Rekvizīti maksājumam
LU Rīgas Medicīnas koledža
Adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079
Reģ. Nr.: 90000014902
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
 
Veicot maksājumu par salidojumu, maksājuma mērķī norādīt VĀRDS, UZVĀRDS, "SALIDOJUMS"
     
Salidojuma atbalstītāji: SIA "B.Braun Medical", SIA "Ankravs" un SIA "Arbor Medical Korporācija"
 
Uz tikšanos salidojumā!
 
Tava LU Rīgas Medicīnas koledža

 

08.10.2015.

LU RMK mācībspēki VIII starptautiskā simpozijā, Polijā

2015. gada 10. - 11. septembrī LU Rīgas Medicīnas koledžas docente Linda Alondere un lektore Baiba Avota piedalījās VII starptautiskā simpozijā "Nursing in The process of change. Who are we and where are we going?" (Rzeszow, Poland).

Konferences organizētāji: University of Rzeszow Medical Faculty Nursing and Health Sciences Institute, Univesity of South Bohemia Ceske Bedejovice Faculty of Health and Social Studies, University of Constantine Pholosopher in Nitra Faculty of Social Studies and Health Care, University of Debrecen Health Faculty.

Linda Alondere un Baiba Avota prezentēja pilotprojekta pētījuma rezultātus par aprūpes procesa realizāciju Latvijas aprūpes klīnikās. Lielu interesi par pētīto tēmu izrādīja Slovākijas pārstāvji no Nitras. Konferences laikā tika pārrunāta sadarbība ar University of Rzeszow Medical Faculty Nursing and Health Sciences Institute, Polija, Erasmus projekta ietvaros.

Simpozijā tika noklausītas 43 prezentācijas, kur galvenais uzsvars tika likts un aprūpes procesu, tā realizāciju un ietekmējošiem faktoriem. Vairākās prezentācijās gūts priekšstats par transkulturālās aprūpes īpatnībām (gk. romu kultūrā) konferences dalībvalstīs (īpaši Čehijā). Inovatīvo tehnoloģiju sakarā tika prezentēts telemedicīnas jaunais skatījums pacientu aprūpē, veselības veicināšanā, izglītošanā un dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Kopā konferencē bija 92 prezentācijas un seši poster ziņojumi. Koledžās mācībspēki aicināti piedalīties University of South Bohemia Ceske Bedejovice Faculty of Health an Social Studies tīkotajā konferencē 2016. gada 8. un 9. septembrī.

system/application/uploads/file/Simpozija Polijā/IMG_1157.JPG

system/application/uploads/file/Simpozija Polijā/IMG_1167.JPG

08.10.2015.

LU RMK studenti aicināti uz praktisko nodarbību

LU Rīgas Medicīnas koledžas studenti aicināti uz praktisko nodarbību par LU RMK Biomedicīnas pētījumu laboratorijā pieejamajām metodēm kvalifikācijas darbu izstrādei.

Šī gada 29. septembrī  plkst. 16.00 LU Rīgas Medicīnas koledžā 205. telpā notiks praktiskā nodarbība laboratorijas vecākās laborantes vadībā. Laipni aicināti visi 3. kursa studenti, kuriem draudzīgā atmosfērā ar interesantiem piemēriem būs iespēja uzzināt par Biomedicīnas pētījumu laboratorijas aprīkojumu pētnieciskā darba veikšanai.

system/application/uploads/file/Pasparvalde/students-in-class.jpg

22.09.2015.

Projekta Norlys koordinatoru un mācībspēku tikšanās LU RMK

2015./2016. akadēmiskais gads LU Rīgas Medicīnas koledžā iesākās ar Nordplus augstākās izglītības projektā Norlys iesaistīto universitāšu koordinatoru un mācībspēku tikšanos Rīgā. Nordplus Norlys universitāšu tīklu koordinē Metropolitan University College Dānijā, apvienojot 10 augstākās izglītības iestādes Skandināvijā un Baltijā.

Augstskolu pārstāvju tikšanās notika no 25.-27. augustam, divās paralēlās sesijās. Projekta koordinatori lēma par augstskolu tīkla administratīvajiem jautājumiem, savukārt mācībspēki darbojās pie intensīvo kursu saturiskās plānošanas. Kā katru gadu, arī 2015./2016. akadēmiskajā gadā iesaistīto universitāšu studentiem un mācībspēkiem ir iespēja piedalīties intensīvajos kursos, kas šoreiz notiks Tallinn Healthcare College, par tēmu The elderly in the future: Complementary therapies and ethical  concerns.

Projektu koordinatoru un mācībspēku tikšanās laikā projekta kolēģi prezentēja savas universitātes un apsprieda studentu mobilitātes iespējas, un Islandes Universitātes Mādzinību fakultātes lektore Thora Jenny Gunnarsdottir prezentēja savus pētījumus LU Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla pārstāvjiem. Nordplus Norlys projekta tikšanās noslēdzās ar pieredzes apmaiņas vizīti RAKUS Fizikalās un rehabilitācijas medicīnas klīnikā, stacionārā "Gaiļezers".

LU Rīgas Medicīnas koledža izsaka pateicību Dzintrai Vāverei par laipno uzņemšanu klīnikā un dalīšanos profesionālajā pieredzē.

system/application/uploads/file/Norlys tikšanās Rīgā/Norlys.JPG

system/application/uploads/file/Norlys tikšanās Rīgā/Meeting in Riga 8.jpg

 

11.09.2015.

Sveicam studentus, mācībspēkus un darbiniekus jauno studiju gadu uzsākot!

Informāciju par studiju uzsākšanu skatīt šeit

system/application/uploads/file/Studiju uzsākšana/sveicam.JPG

26.08.2015.

Informācija par dienesta viesnīcu

Iekārtošanās dienesta viesnīcā iespējama 30. un 31. augustā no plkst. 9:00 līdz 19:00

Sīkāku informāciju par dienesta viesnīcu un līgumu slēgšanu skatīt šeit

Dienesta viesnīcas administrators +371 67537641

Dienesta viesnīcas dežurants +371 67537519

 

25.08.2015.

Zināmi UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, aicinām slēgt studiju līgumus par Valsts budžeta līdzekļiem studiju programmās Māszinības un Ārstniecība

Reflektantu sarakstu studiju programmā MĀSZINĪBAS skatīt Uzņemšana 2015

Reflektantu sarakstu studiju programmā ĀRSTNIECĪBA skatīt Uzņemšana 2015

Studiju programmas MASĀŽA UN HIDOROTERAPIJA reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

Reflektanti tiek aicināti parakstīt līgumus studijām darba dienās no 24. - 27. augustam, Hipokrāta ielā 1, 211. kabinetā, no plkst. 10.00 - 16.00 (12.30 - 13.00 pusdienu pārtraukums)

 

Studiju programma MĀSZINĪBAS

Kvalifikācija: internās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, anestēzijas māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa

Studiju ilgums: 2 gadi

Iepriekšējā izglītība - vidējā profeionalā izglītība ar kvalifikāciju māsa

Studijas par personīgajiem līdzekļiem

Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

 

Studiju programma ĀRSTNIECĪBA

Kvalifikācija: neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju feldšeris/ārsta palīgs

Studiju ilgums: 2 gadi

Studijas par personīgajiem līdzekļiem - Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

Studijas par NMPD projekta līdzekļiem - Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

 

Iepriekšējā izglītība - 1. līmeņa profesionālā augstākā ar kvalifikāciju ārsta palīgs

Studiju ilgums: 1 gads

Studijas par personīgajiem līdzekļiem - Reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

Studijas par NMPD projekta līdzekļiem - Refelektantu sarakstu skatīt Uzņemšana 2015

 

Kvalifikācija: ambulatorās aprūpes ārsta palīgs

Iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju feldšeris/ārsta palīgs

Studiju ilgums: 2 gadi

Studijas par personīgajiem līdzekļiem 

Reflektantu sarakstu skatīt  Uzņemšana 2015

 

Iepriekšējā izglītība - 1. līmeņa profesionālā augstakā ar kvalifikāciju ārsta palīgs

Studiju ilgums: 1 gads

Studijas par personīgajiem līdzekļiem

Reflektantu sarasktu skatīt Uzņemšana 2015

 

Reflektanti tiek aicināti parakstīt līgumus studijām darba dienās no 24.-27. augustam, Hipokrāta ielā 1, 211. kabinetā, no plkst. 10.00 - 16.00 (12.30 - 13.00 pusdienu pārtraukums)

 

Studentiem, kuri studē par personīgajiem līdzekļiem studiju maksu par septembra mēnesi vai 1. semestri japārskaita līdz 31. augustam (samaksas saņemšanas datums LU Rīgas Medicīnas koledžas kontā)

REKVIZĪTI

LU Rīgas Medicīnas koledža

Reģ. Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank

Konta Nr. LV89HABA0551027460473

SWIFT: HABALV22

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt: (vārds, uzvārds, personas kods, samaksa par studijām)

Neskaidrības uzņemšanas un studiju jautājumos palīdzēs risināt studiju metodiķe Inta Fedotova

Tālr: +371 67840743, e-pasts: studijudala@rmkoledza.lv

24.08.2015.

Jauniešu nometne ES un MEDICĪNA

Š.g. 27. un 28. jūlijā LU Rīgas Medicīnas koledžas docente Linda Alondere Rīgas Klasiskās ģimnāzijas dienas nometnes "ES un MEDICĪNA" ietvaros jauniešus no vairākām Latvijas pilsētām, iepazīstināja ar māsas profesijas apguves un darba specifiku.

Nometnes laikā jaunieši izrādīja lielu interesi par iespēju reāli veikt minimālās manipuācijas uz aprūpes un simulāciju manekeniem (lūgums, pievērst uzmanību, ka netika strikti ievērotas aseptika un antiseptika, kas dažām manipulācijām ir ļoti būtiski). Īpaši interesanta šķita urīnpūšļa ilgkatetra ievade un izņemšana, un intramuskulārās injekcijas veikšana. Jaunieši izrādīja interesi plašajā medicīniskā aprīkojuma klāstā. Par to liecināja aktīvās darbības, t.i., apskate, paņemšana rokās, pamēģināšana, ka ar to darboties, piemēram, kā ar pinceti paņemt rokās instrumentu, kā satvert adatu, kā pareizi turēt šļirci intramuskulārās injekcijas veikšanai u.c. Izmantojot auskultācijas manekenu, jauniešiem tika radīts vispārīgs priekšstats par normālām un pataloģiskām skaņām elpošanas, sirds-asinsvadu un gremošanas sistēmās. Katram jaunietim bija sava motivācija nometnes apmeklēšanai, bet pārsteidza jautājumi par globālām lietām. Nometnes laikā izvērsās diskusija par cukura diabētu un sirds-asinsvadu slimībām - kādi ir to galvenie attīstības mehānismi un profilakses pasākumi, kā slimības ārstējamas.

system/application/uploads/file/ES un MEDICĪNA/DSCN1822.JPG

20.08.2015.

LU RMK mācībspēki piedalījušies starptautiskā konferencē, Budapeštā

2015. gada 29. - 30. jūnijā LU Rīgas Medicīnas koledžas docente Linda Alondere un lektore Baiba Avota piedalījās ceturtajā Eiropas Transkulārās aprūpes asociācijas (ETNA) starptautiskajā konferencē "Reclaiming compassion as the heart of Nursing", Budapeštā (Ungārija).

Konferences organizētāji: Chamber of Hungarian Health Care Professionals (CHHCP), European Trascultural Nursing Association (ETNA) un Semmelweis University, Faculty of Health Sciences.

Septiņpadsmit dalībvalstu pārstāvju ziņojumos tika analizēti sociālekonomiskie, vēsturiskie. kultūras, ētikas, etniskie u.c. aprūpes aspekti. Koledžas mācībspēki konferecē piedalījās ar stenda ziņojumiem. Konferences dalībnieki apmeklēja arī vienu no aprūpes iestādēm (Hungarian Jewish Faith Communes' Hospital), kurā iepazinās ar aprūpes nodrošinājumu ebreju kopienas pārstāvjiem Budapeštā.

Ņemot vērā transkulturālās aprūpes nozīmīgumu, nākamā konference tiek plānota 2017. gadā. ETNA prezidente Irena Papadopoulos atzina, ka kandidāvalstu saraksts nav īss (pretendenti - Grieķija, Izraēla, Lielbritānija, Dānija).

Konferences laikā pārrunātas sadarbības iespējas ar Semmelwis University, Faculty of Health Sciences (Budapešta, Ungārija) Erasmus+ ietvaros.

system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1230.JPG   system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1225.JPG

system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1245.JPG   system/application/uploads/file/Konference Ungārijā/IMG_1244.JPG

 

20.08.2015.

Uzņemšanas rezultāti

Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, aicinām slēgt studiju līgumus par Valsts budžeta līdzekļiem studiju programmās Māszinības un Ārstniecība

Reflektantu sarakstu studiju programmā MĀSZINĪBAS skatīt Uzņemšana_2015

Reflektantu sarakstu studiju programmā ĀRSTNIECĪBA skatīt Uzņemšana_2015

Reflektanti tiek aicināti parakstīt līgumus studijām darba dienās no 6.-14.augustam, Hipokrāta ielā 1, 211.kabinetā, no plkst.10:00-16:00 (12:30-13:00 pusdienu pārtraukums)

 

Studiju programmas MASĀŽA UN HIDROTERAPIJA reflektantu sarakstu skatīt Uzņemšana_2015

Masāžas un hidroterapijas reflektanti tiek aicināti slegt līgumus studijām par personīgajiem līdzekļiem 11.augstā plkst. 11:00, koledžas 222.kabinetā.

UZMANĪBU! VISĀS STUDIJU PROGRAMMĀS TURPINĀS UZŅEMŠANA!

Reflektanti tiks gaidīti no 10. - 21. augustam, Hipokrāta ielā 1, 211.kab., darba dienās no plkst.10:00-16:00 (12:30-13:00 pusdienu pārtraukums)

 

Studiju programma MĀSZINĪBAS 

kvalifikācija māsa 

studiju ilgums - 3 gadi

iepriekšējā izglītība - vidējā vai profesionālā izglītība

 

Studiju programma MĀSZINĪBAS

kvalifikācija internās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa 

studiju ilgums - 2 gadi

iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju māsa

maksas vietas - 700,00 EUR/gadā

 

Studiju programmā ĀRSTNIECĪBA 

kvalifikācija ārsta palīgs

studiju ilgums - 3 gadi

iepriekšējā izglītība - vidējā vai profesionālā izglītība

 

Studiju programmā ĀRSTNIECĪBA 

kvalifikācija neatliekamās medicīnas ārsta palīgs vai ambulatorās aprūpes ārsta palīgs 

iepriekšējā izglītība - vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju feldšeris/ārsta palīgs (studiju ilgums - 2 gadi)

vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju ārsta palīgs (studiju ilgums - 1 gads)

maksas vietas - 700,00 EUR/gadā

 

Informācija par studiju līgumu slēgšanu tiks paziņota pēc 21.08.2015.

 

Neskaidrības uzņemšanas un studiju jautājumos palīdzēs risināt studiju metodiķe Inta Fedotova

Tālr: +371 67840743, e-pasts: studijudala@rmkoledza.lv

05.08.2015.
Pievērs uzmanību

Pievērs uzmanību

LU RMK mācībspēki VIII starptautiskā simpozijā, Polijā

LU RMK studenti aicināti uz praktisko nodarbību

Projekta Norlys koordinatoru un mācībspēku tikšanās LU RMK

Sveicam studentus, mācībspēkus un darbiniekus jauno studiju gadu uzsākot!

Informācija par dienesta viesnīcu

LU RMK logotips

RMK logotipi (zip)

RMK logo vadlīnijas

Administrācijas panelis

Pieslēgties