LV | EN
Rīgas medicīnas koledža

Jaunumi

Dalība izstādē “Skola skolā 2017”.

Šī gada 16. februārī LU RMK studenti piedalījās Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes kopīgi organizētajā  augstāko un profesionālo izglītības iestāžu izstādē “Skola skolā 2017”.

Izstādes apmeklētāji varēja uzzināt informāciju par LU Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmām, prakses iespējām un ieguvumiem studējot koledžā, kā arī darbnīcā studenti sniedza informāciju par pirmās palīdzības sniegšanu.

Izstādes mērķis bija pieejamā veidā un organizēti informēt Liepājas pilsētas 8. – 12. klašu vispārizglītojošo skolu skolēnus un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus par turpmākās izglītības iespējām.

system/application/uploads/image/Skolaskolā17/skolaa2.png
system/application/uploads/image/Skolaskolā17/skolaa1.png
17.02.2017.

Sirds veselības diena

Visu mīlētāju dienā 14. februārī LU Rīgas Medicīnas koledžas studenti piedalījās Sirds veselības dienā –“Vesela sirds - laimīga sirds”, kura tika īstenota kopā ar pacientu biedrību “ParSirdi.lv”, Latvijas Kardiologu biedrību, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, P. Stradiņa medicīnas koledžu un Rīgas 1. medicīnas koledžu.

Sirds veselības dienā LU RMK studenti t/p “Alfa” apmeklētājiem piedāvāja iespēju izmērīt asinsspiedienu un noteikt pulsu, kā arī uzzināt informāciju par sirds veselības profilaksi. Tāpat bija iespējams noteikti ķermeņa masas indeksu, cukura līmeni asinīs un plaušu funkcionālo stāvokli

Akcijas norisinājās arī LU Galvenajā ēkā Raiņa bulv. 19, t/c “Lielupe” Jūrmalā, kā arī t/c “Origo” Rīgā.

system/application/uploads/image/Sirds veselības diena17/sirdsveseliba11.png
system/application/uploads/image/Sirds veselības diena17/sirdsveseliba22.png
17.02.2017.

Tālākizglītības kurss tālmācībā

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža & B. Braun Medical SIA piedāvā interaktīvus tālmācību kursa materiālus MEDICĪNAS MĀSĀM - Brūču aprūpes vadīšana un labas prakses rekomendācijas modulis.

1. Reģistrējies e-studiju vidē šeit

2.Izvēlies tālākizglītības kursi.

system/application/uploads/image/tal,aciba 1.jpg

Vairāk informācijas: baiba.avota@rmkoledza.lv vai tel. 29284577

09.02.2017.

Stratēģiskās partnerības vizīte LU RMK

Koledžā viesojās prof.Dr.Marcus Hoffmann, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Veselības zinātņu fakultātes dekāns, Ārsta palīga (Physician Assistant) studiju programmas aizsācējs Vācijā.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar LU Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmām, īpaši Ārsta palīga izglītību un profesiju Latvijā, un nodibināt Statēģisko partnerību Erasmus+ programmas ietvaros. Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Kopīgā projekta ideja apvienotu tīklā Vācijas, Latvijas, Somijas un Spānijas kolēģus ar mērķi izstrādāt kopīgus starp-profesionālus digitālus mācību moduļus un mācību līdzekļus, tādējādi virzoties uz izglītības programmu un profesiju harmonizāciju Eiropā.

Projekta plānošanas vizītes ietvaros prof.Hoffmann viesojās LU RMK, kā arī RAKUS NMPUK un NMPD, lai gūtu plašāku priekšstatu ne tikai par koledžas studiju programmas "Ārstniecība" saturu, bet arī studentu praktisko apmācību un profesionālo darbību Latvijā.

system/application/uploads/file/Erasmus aktivitātes/vizite2.jpg

system/application/uploads/file/Erasmus aktivitātes/vizite.jpg

Foto no NMPD arhīva.

09.02.2017.

Noslēgusies starptautiskā studentu olimpiāde "Masāžas prasmes"

Vakar, 31. janvāri LU Rīgas Medicīnas koledžā norisinājās Starptautiskā studentu olimpiāde “Masāžas prasmes”. Olimpiādē piedalījās studenti no Lithuanian Sports University (Lietuva), Università  degli studi Gabriele D’Annnzio(Itālija), LU P. Stradiņa medicīnas koledžas, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas, kā arī no LU Rīgas Medicīnas koledžas. 

Koledžu olimpiādē pārstāvēja studiju programmas “Masāža un hidroterapija” 2. kursa studentes Lauma Lāma un Viktorija Bunga.

Olimpiādes mērķis bija vispusīgi pārbaudīt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Olimpiāde norisinājās 3 daļās. Vispirms studenti pierādīja savas teorētiskās zināšanas, atbildot uz jautājumiem par anatomiju un klasisko masāžu. Otrajā daļā studenti demonstrēja savas iemaņas Klasiskajā masāžā, bet trešajā studenti demonstrēja savas prasmes izvēles masāžā. 

Starptautiskajā studentu olimpiādē “Masāžas prasmes” 1. vietu ieguva LU Rīgas Medicīnas koledžas studente Lauma Lāma, 2. vietu ieguva Kristīne Bistrova (LUPSK), bet 3. vietu ieguva Annija Plaude (LUPSK). Savukārt Roberts Opaļevs (RSUSKMK) ieguva uzvaru nominācijā “Plastiskākās rokas”, bet Anike Vanagas (LSU) uzvarēja nominācijā “Inovatīvākā masāža”.

Izsakām pateicību visiem dalībniekiem un tiesnešiem!

system/application/uploads/image/masazas olimpiade17/majaslapai1.jpg

system/application/uploads/image/masazas olimpiade17/majaslapa2.jpg

01.02.2017.

Pieredzes apmaiņa Lietuvā

 LU RMK studiju programmas "Masāža un hidroterapija" vadītāja Dr.Sandra Seimane no 17.01.-19.01. vizītes laikā Lietuvā apmeklēja divas augstākās izglītības iestādes - Lietuvas Sporta Universitāti Kauņā un Paņevežas koledžu ar mērķi iepazīt studiju un prakses vidi. Abās universitātēs tika apmeklēti starptautisko sakaru biroji, biomedicīnas un rehabilitācijas fakultātes, kā arī studentu prakšu norises vietas.

system/application/uploads/image/paneveza(1).jpg

20.01.2017.

Starptautiskā studentu olimpiāde

2017. gada 31.janvārī LU Rīgas Medicīnas koledžā norisināsies Starptautiskā studentu olimpiāde "Masāžas prasmes". Olimpiādes laikā studentiem būs jāpierāda sevi gan teorētisko zināšnu gan praktisko iemaņu pārbaudījumos.

Ar olimpiādes nolikumu var iepazīties šeit

system/application/uploads/image/masazas_olimpiade17/masazas_olimpiade_majaslapa.jpg

29.12.2016.

Īsā laikā iegūsti Masiera kvalifikāciju!

system/application/uploads/image/prof_sal_masaza_majasll.png

16.12.2016.

Studenti organizē Spēļu vakaru Rīgas pilsētas sociālās aprūpes centrā

12. decembrī koledžas studenti viesojās Rīgas pilsētas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers", lai kopīgi ar aprūpes centra iemītniekiem aizvadītu spēļu vakaru.

Pirms došanās ciemos, studenti rūpīgi gatavojās, paši cepot piparkūkas un gādājot nelielas dāvaniņas aprūpes centra iemītniekiem. Šī apciemojuma laikā studenti vēlējās radīt siltu un ģimenisku atmosfēru, tāpēc studenti nolēma organizēt spēļu vakaru, kura laikā tika aizvadītas priekpilnas sarunas, spēlētas dažādas galda spēles un pasniegtas nelielas, bet pašu gatavotas dāvanas.

Studentu pašpārvaldes vadītāja Baiba Kēla par aizvadīto pasākumu stāsta: “Pavadītais laiks ar sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" iemītniekiem bija jautrs un mīļš laiks, jo pozitīvas emocijas bija visa pasākuma garumā. Domāju, ka tā bija lieliska iespējā vēlreiz pārliecināties, ka dažāda vecuma paaudzes lieliski spēj komunicēt un jautri pavadīt laiku. Sakām lielu paldies sociālās aprūpes centra sociālā darba nodaļas vadītājai Ievai Dortānei par mūsu uzņemšanu.”

Studenti aicina ikvienu iedzīvotāju apciemot aprūpes centra iemītniekus!

system/application/uploads/image/zsv_rsac.jpg

14.12.2016.

Studenti pēta sociālās nevienlīdzības ietekmi uz bērna veselību

No 06.11.2016.līdz 11.11.2016. LU Rīgas Medicīnas koledžas “Māszinību” studiju programmas studentes un docente Dita Raiska piedalījās Nordplus Nordsam intensīvajos kursos “Sociālās nevienlīdzības ietekme uz bērna veselību” Norvēģijā.

Intensīvos kursus organizēja Nordsam tīkla partneraugstskola Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Intensīvo kursu ietvaros studenti iepazina un izpētīja tādus sociālās vides aspektus kā narkotiku un alkohola atkarība, bērnu ļaunprātīga izmantošana, psihiskās saslimšanas un liekā svara problēmas. Grupu darbā tika analizēti šie aspekti gan no politikas un likumdošanas viedokļa, gan skolu un dažādu iesaistīto institūciju perspektīvas, gan  māsas profesionālās darbības viedokļa. Intensīvo kursu ietvaros studenti apmeklēja arī dažādus aprūpes un atbalsta centrus, kas strādā ar šo problēmu risināšanu Norvēģijā.

Paralēli intensīvajiem kursiem notika arī projekta koordinatoru tikšanās, lai kopīgi vienotos par tālāku sadarbības organizēšanu. Sanāksmē tika nolemts, ka 2017.gada rudens semestrī LU Rīgas Medicīnas koledža organizēs šos intensīvos kursus. 

system/application/uploads/file/Nordplus/nordplus_nov_2016.jpg

Lasīt vairāk

29.11.2016.